Kilka ważnych spraw…

Kilka ważnych spraw…

Bardzo się cieszymy, że do dnia 20.04.2017 r. dzięki 2386 wpłatom udało się zebrać 250 492,84 zł.  Kwota ta pozwoliła  opłacić  wszelkie  należności za wykonane  wcześniej  prace  ziemne  przy fundamentach, wykopach na ławy i ściany fundamentowe.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z prowadzonych prac III etapu: TUTAJ.

WIOSENNE PRACE!!!

Nasi pracownicy  przystąpili  pełną  parą do 2 części III etapu prac. Kontynuowane są roboty ziemne przy ławach i ścianach fundamentowych żelbetowych, następnie będzie wykonywana izolacja pionowa, obsypanie  ścian fundamentowych całości  obiektu, klatka schodowa, strop nad piwnicą.

Bagatela! Na ten zakres potrzebujemy 225 000,00 zł.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć TUTAJ, a poniżej krótkie nagranie z placu budowy: 

DALSZE PRACE PRZY MURZE!

W tym roku będą równocześnie kontynuowane prace przy murze, który jest ścianą budynku. Będą one polegały na remoncie i konserwacji  technicznej i estetycznej zewnętrznej ściany muru obronnego w części nadziemnej na długości 36 mb.
Koszt tych prac wynosi 307 373, 77 zł.
Cieszymy się, że w tym roku otrzymałyśmy  dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  wysokości  150 000,00 zł, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 80 000,00 zł.  Brakuje nam jeszcze 77 373, 20 zł, ale staramy się o dotacje od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

NIEUSTANNA WDZIĘCZNOŚĆ ZA DOBROĆ SERCA!!!

Serdecznie  dziękujemy naszym Darczyńcom za  wszelką  pomoc, hojność  serca  i towarzyszenie naszej budowie. Uczyniony MAŁY KROK dla dzieci pomoże nam dotrzeć do celu. Jesteśmy  świadome, że dalsze sukcesy możemy osiągnąć tylko wspólnymi siłami.

Dlatego też każde wsparcie dla naszego dzieła miłosierdzia jest bardzo potrzebne. Wierzymy, że dzięki  Bożej  pomocy i ludzkiej  ofiarności uda nam się zrealizować zaplanowane prace, których jest jeszcze ogrom. Każde  wsparcie jest  dla  nas  niezwykle  cenne, a  pojedynczy  Darczyńca staje się budowniczym przedszkola.