Poświęcenie budynku

Poświęcenie budynku

W ostatnich dniach został poświęcony budynek, w którym ma powstać przedszkole. Obrzędu tego dokonał Ks. Prałat Marian Rajchel w obecności sióstr, pracowników oraz Gości. Był to dla nas ważny moment, gdyż z łaską Bożą chcemy rozpoczynać wszystkie dzieła – nie tylko małe, ale także te wielkie. Przed nami OGROMNY REMONT, dzięki któremu zapewnimy najmłodszym możliwość nauki.

Wszystkim, którzy wspierają nasze dzieło składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ! oraz prosimy o dalszą pomoc. Czeka nas jeszcze bardzo wiele pracy…, ale wiemy, że z Bożą pomocą i Waszą podołamy temu wyzwaniu.

Przed nami porządkowanie i przygotowanie budynku pod kolejne etapy prac remontowych.

Zostańcie z nami!!!