Prace przy pokryciu dachu

Prace przy pokryciu dachu

 Prace przy pokryciu dachu i obróbce blacharskiej z dnia na dzień posuwają się ku końcowi (TUTAJ zdjęcia). Dzięki 1602 wpłatom, zebrałyśmy już na ten cel 268 020,12 zł.

Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dzięki Waszej pomocy uda się wspólnymi siłami zebrać brakującą kwotę tj. 58 979,88 zł.

PRACE PRZY OBWAROWANIACH W 2018 r.!!!

Równocześnie zostały rozpoczęte prace przy kolejnych dwóch odcinkach muru obronnego tj. C i D od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Prace te będą prowadzone sukcesywnie. W pierwszej kolejności izolacja fundamentów, następnie  remont, konserwacja techniczna i estetyczna muru obronnego w części nadziemnej przy odcinku D.

 

 

 

 

 

Szacunkowy koszt tych prac wynosi 527 302,56 zł i zostanie sfinansowany z:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 450 000,00 zł
  • Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu - 50 000,00 zł
  • wkład własny - 27 302,56 zł

Obecny stan murów stwarza realne niebezpieczeństwo dla osób przebywających w ich otoczeniu. Wykonanie powyższych prac jest konieczne, aby  stworzyć bezpieczne i sprzyjające  miejsce dla dzieci.

Zobaczcie TUTAJ stan zachowania obwarowań!