Prace przy zabytkowych piwnicach, oknach i bramie

Prace przy zabytkowych piwnicach, oknach i bramie

Obecnie trwają prace w budynku przedszkola przy zabytkowych piwnicach,  stolarce okiennej  i bramnej. Ogólna kwota tego przedsięwzięcia wynosi 287 254,64 zł. Na powyższe prace  została pozyskana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 175 000,00 zł oraz od Marszałka Województwa Podkarpackiego - 100 000,00 zł -  wkład własny - 12 254,64 zł.

Już stolarze zmagają się z wykonaniem stolarki... wkrótce ją zobaczycie... my już nie możemy się doczekać efektów 🙂

TUTAJ potrzeby remontowe piwnic, okien i bramy, a TUTAJ i TUTAJ zdjęcia z wymienionych powyżej prac.