Wybór nowej Przeoryszy Przeoratu Konwentualnego

Wybór nowej Przeoryszy Przeoratu Konwentualnego

19 lipca 2019 roku w naszym klasztorze miało miejsce historyczne wydarzenie – po 237 latach od kasaty klasztoru przez władze austriackie - Wspólnota Sióstr Benedyktynek dokonała wyboru nowej Przeoryszy Przeoratu Konwentualnego.

Siostry Benedyktynki powróciły do Jarosławia 27 kwietnia 1991 roku, po 209 latach przerwy, zaś w roku 1995 został tutaj utworzony Przeorat Zależny przemyskiego Opactwa Sióstr Benedyktynek.

Dekretem z 20 kwietnia 2017 roku klasztor został podniesiony do rangi przeoratu konwentualnego z wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami zapisanymi w Konstytucjach Kongregacji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce, do której nasz klasztor należy i tym samym uzyskał pełną autonomię od Opactwa w Przemyślu.

Wybory poprzedziła wizytacja kanoniczna, którą przeprowadziła Prezeska Kongregacji Matka Klara Lechoszest OSB i Asystent Kościelny – bp Stefan Regmunt.

Na dziesięcioletnią kadencję została wybrana Matka Barbara Dendor OSB. Po kanonicznym zatwierdzeniu wyboru i złożeniu przyrzeczenia, na znak powierzonej władzy biskup wręczył nowej przeoryszy pieczęć i klucze klasztoru. Następnie w kaplicy, po obrzędzie instalacji, nastąpiło złożenie homagium – wszystkie mniszki, na znak obietnicy posłuszeństwa, wkładały swoje ręce w dłonie nowej przełożonej, a przełożona zobowiązywała się tym samym do objęcia opieką powierzonych sobie sióstr.

Bardzo prosimy o modlitwę w intencji nowej Przeoryszy, całej Wspólnoty oraz o dar nowych i świętych powołań.

TUTAJ zdjęcia z tego ważnego wydarzenia.