Całość muru po remoncie

Na zdjęciach wyraźnie widać jak pięknie wygląda całość muru po przeprowadzonym remoncie.

Prace, które obejmowały remont i konserwację techniczną i estetyczną zewnętrznej ściany muru obronnego w części nadziemnej na długości 41,82 mb polegały m.in. na:
- naprawie pęknięć w murze neogotyckiej cegły wymianie i uzupełnieniu ubytków części cegieł,
- rekonstrukcji fragmentów wątku ceglanego,
- rozebraniu wtórnych wypełnień otworów okiennych,
- odtworzeniu otworów okiennych,
- uzupełnieniu kształtek ceramicznych w gzymsach i opaskach okiennych,
- spoinowaniu muru,
- hydrofobizacji powierzchni muru.

Wykonano ogrom prac, ale za to teraz możemy zobaczyć wspaniałe efekty.

Bez Ciebie
nam się nie uda
Wpłać i pomóż

Przedszkole będzie mogło powstać tylko dzięki pomocy ludzi takich jak Ty.

Wystarczy, że zrobisz tylko jeden mały krok i wesprzesz finansowo nasze dzieło. Każdy mały krok jest dla nas bardzo ważny. Razem możemy zajść naprawdę daleko. Każda kwota, która do nas trafi, zostanie wykorzystana na budowę przedszkola.