8 Stan istniejący, przed pracami muru obronnego odcinek C, widok od zewnątrz