3_budynek studni stan elewacji płn-wsch. i płn-zach