5_ budynek studni zły stan więźby grożący zawaleniem