16 Pokrycie dachu gontem drewnianym baszty nr VII po wykonanych pracach wraz z instalacją odgromową 4