1a Stan istniejący fundamenów od zewnątrz baszty nr VII