1d Stan istniejący fundamenów od środka baszty nr VII