4 Izolacja fundamenów, odczyszecznie fundamentu ceglanego przed dalszymi czynnościami