7a Izolacja pionowa fundamentów w trakcie prac, zabezpieczenie izolacji folią budowlaną przed zasypywaniem