Portfolio Category: Zdjęcia

I etap prac przy ogrodzeniu

Ważnym etapem jest wykonanie nowego ogrodzenia. Są to niezbędne prace, ponieważ bez nowego ogrodzenia nie byłoby możliwości  posadzenia żywopłotu i rozliczenia dotacji na prace odtworzeniowe ogrodu.
więcej

Wykonanie przyłączy elektrycznych i kanalizacyjnych do baszt

W ogromie różnorodnych działań  trzeba dobrze planować, by zachować kolejność wykonywanych prac.  Dlatego zostały wykonane  zewnętrzne przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do dwóch baszt, które umożliwiły  rozpoczęcie  prac rewitalizacyjnych ogrodu.
więcej