Podsumowanie wykonanych prac

Podsumowanie wykonanych prac

Nadszedł czas, aby podsumować zakres prac jaki został wykonany także w ramach III etapu akcji www.zrob1malykrok.pl-DLA DZIECI w 2016 roku.
Robimy to z wielką wdzięcznością w sercu wobec każdego z Was za wsparcie duchowe, za każdy Wasz krok i Waszą pomoc, którą nam okazujecie.

Nasze prace w 2016 roku przebiegały w dwóch kierunkach.

1. Prace przy samym murze obronnym, będącym równocześnie ścianą budynku.
Zakres tych prac został zrealizowany na kwotę - 288 337, 20 zł. 

Stał się możliwy do wykonania dzięki dotacji:
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 100 000,00 zł,
- od Marszałka Województwa Podkarpackiego - 120 000,00 zł,
- od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 40 000,00 zł,
- wkład własny pochodzący od naszych Darczyńców - 28 337, 20 zł

W ramach tych środków zostały wykonane następujące prace:
• izolacja pionowa fundamentów muru obronnego od wewnątrz i od zewnątrz na odcinku muru, przy którym powstanie przedszkole
• prace budowlano-konserwatorskie i estetyczne ściany budynku muru obronnego-część nadziemna.

2. Prace przy samym przedszkolu - kontynuacja
Ponieważ w III etapie nie udało się zebrać wystarczającej kwoty na wykonanie najpilniejszych prac jeszcze przed zimą planowany zakres nie został wykonany w całości. Bogu niech będą dzięki za to, co zostało wykonane. Wierzymy, że wszystko ma swój czas.

DZIĘKI WASZEJ POMOCY UDAŁO SIĘ NAM WYKONAĆ NASTĘPUJĄCE PRACE:

 • W PIERWSZEJ CZĘŚCI BUDYNKU - PODPIWNICZONEJ:
  •ciąg dalszy prac (pod zaplecze magazynowo-kuchenne, kotłownie itp.)
  •murowanie kominów i przewodów wentylacyjnych
  •wykonano ściany fundamentowe, żelbetowe w części podpiwniczonej, które zostały pokryte stropem; ( TERIVA-8,)
  •wykonano wieńce, belki, podciągi żelbetowe, schody itp...)
  •wykonano podłoża i warstwy podposadzkowe
  •izolację pionową ścian fundamentowych oraz izolację termiczną ścian  fundamentowych piwnicznych.
 • W II CZĘŚCI BUDYNKU - NIEPODPIWNICZONEJ
  •roboty ziemne
  •wykopy na ławy i ściany fundamentowe,
  •wykonano żelbetowe ławy i ściany fundamentowe
  •izolację pionową ścian fundamentowych oraz izolację termiczną ściany fundamentowej
 • W III CZĘŚCI BUDYNKU- NIEPODPIWNICZONEJ - rozpoczęto prace, zaś na dzień dzisiejszy zostały wykonane:
 • wykopy pod fundamenty dla rozbudowy przedszkola
 • zbrojenie ścian fundamentowych. Obecnie czekamy na odpowiednią pogodę, by móc kontynuować dalsze prace. Na ten zakres prac będziemy jeszcze potrzebować  ok. 225 000,00 zł.

W KOLEJNYM IV ETAPIE - BĘDZIEMY WZNOSIĆ ŚCIANY BUDYNKU

Wszystkim naszym Darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY: za każdą pomoc, bez której nie udałoby się przeprowadzić dotychczasowych prac.

Dziękujemy za świadectwo ewangelicznej miłości, za to że dostrzegacie potrzebę wspierania budowy "katolickiego przedszkola"!

Naszą wdzięczność wyrażamy w codziennych modlitwach i w Mszy Świętej w każdy I Piątek Miesiąca sprawowanej w Waszych intencjach, transmitowanej przez Internet www.radiofara.pl

s. Barbara Dendor OSB z Siostrami