PRZYJAZNY OGRÓD…

PRZYJAZNY OGRÓD…

W ostatnim czasie zakończony został I etap prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych i odtworzeniowych przyklasztornego ogrodu. Celem tego etapu była pielęgnacja drzew i krzewów z częściową ich wycinką oraz nasadzenie nowych. Wytyczono kwatery, które będą systematycznie zagospodarowywane poprzez nasadzenia oraz  ścieżki spacerowe. Dzięki temu ogród został częściowo uporządkowany i staje się coraz piękniejszy.

Całkowity koszt tego etapu prac wyniósł 126 645,00 zł i został pokryty z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i z Fundacji Hiltona z USA oraz z wkładu własnego.

TUTAJ zdjęcia z prac przy ogrodzie.