Przyłącza do baszt, rewitalizacja ogrodu i zmiana ogrodzenia

Przyłącza do baszt, rewitalizacja ogrodu i zmiana ogrodzenia

 

PRZYŁĄCZA DO BASZT
W ogromie różnorodnych działań  trzeba dobrze planować, by zachować kolejność wykonywanych prac. Dlatego już teraz zostały zainstalowane zewnętrzne przyłącza energetyczne i wodno-kanalizacyjne do dwóch baszt, co umożliwiło rozpoczęcie prac rewitalizacyjnych ogrodu...

REWITALIZACJA OGRODU
Dzięki Zarządowi WFOŚ i GW w Rzeszowie otrzymałyśmy dotację na zadanie pn: "PRACE PIELĘGNACYJNO-KONSERWACYJNE I ODTWORZENIOWE" w kwocie  61 000,00 zł. Stąd też prowadzone są działania i na tym odcinku.

OGRODZENIE
Jesteśmy również na etapie realizacji nowego ogrodzenia, bez którego nie będzie możliwości  posadzenia żywopłotu i rozliczenia dotacji na prace odtworzeniowe ogrodu dla dzieci.

Zobaczcie jak przy ogrodzeniu pracują nasi pracownicy:

TUTAJ: