Remont baszty nr VI

Remont baszty nr VI

W ostatnim czasie kolejnymi pracami remontowymi została objęta zabytkowa baszta nr VI, która znajduje się na terenie naszego ogrodu, w pobliżu powstającego przedszkola.

Znajdowała się  ona w katastroficznym stanie,  a ponieważ  bezpośrednio przylega do terenu powstającego przedszkola i stwarza niebezpieczeństwo dla przebywających w jej otoczeniu ludzi, musiałyśmy zmierzyć się z tym trudnym wyzwaniem i podjąć odpowiednie działania. Stan baszty przed remontem - TUTAJ zdjęcia.

Prace te dotowane są z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w kwocie 496 113,84 zł oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu - 70 000,00 zł, wkład własny 19 558,46 zł. Ogólna kwota  prac przy baszcie w tym roku  wynosi 585 672,30 zł.

Wykonywane obecnie prace wewnątrz (TUTAJ zdjęcia) i na zewnątrz baszty (TUTAJ zdjęcia).

TUTAJ zdjęcia z ważnych prac przy dachu i ganku w baszcie nr VI.