7 Izolacja pionowa fundamentów w trakcie prac, podład pod izolację