Przepiękny widok na odnowiony mur

Przepiękny widok na odnowiony mur

Przyszedł czas, by podzielić się kolejnymi informacjami z naszego remontowego podwórka.

PRACE PRZY MURZE! OGROM PRAC I WSPANIAŁY WIDOK!

Dzięki dotacjom otrzymanym z:
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 150 000,00 zł,
- Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 80 000,00 zł,
- Marszałka Województwa Podkarpackiego - 45 000,00 zł,
- oraz przy udziale wkładu własnego - 32 373,20 zł,
zostały zakończone na ten rok prace przy murze, będące ścianą budynku przedszkola.
Ogólny koszt prac wyniósł 307 373,77 zł.

Prace, które obejmowały remont i konserwację techniczną i estetyczną zewnętrznej ściany muru obronnego w części nadziemnej na długości 41,82 mb polegały m.in. na: naprawie pęknięć w murze neogotyckiej cegły wymianie i uzupełnieniu ubytków części cegieł, rekonstrukcji fragmentów wątku ceglanego, rozebraniu wtórnych wypełnień otworów okiennych, odtworzeniu otworów okiennych, uzupełnieniu kształtek ceramicznych w gzymsach i opaskach okiennych, spoinowaniu muru, hydrofobizacji powierzchni muru.

Pracy było dużo, ale możemy zobaczyć wspaniałe efekty.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć: MUR W TRAKCIE PRAC i MUR PO REMONCIE.